ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.comประเด่นล่าสุด

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 3-4 บริษัทท่าอากาศยานไทย

บอร์ดภาพ

โหลดแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ช่าง1-3 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสุขาภิบาล 3-4 บริษัท

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี 3-4 บริษัทการท่าอากาศยานไทย

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบนักบัญชีและการเงิน บริษัทการท่าอากาศยานไทย จำก

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน บริษัทการท่าอา

บอร์ดภาพ

โหลดแนวข้อสอบวิศวกรรมเครื่องกล 3-4 บริษัทการท่าอากาศยานไทย

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ3-4 บริษัทการท่าอากาศยานไ

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด บริษัทการท่าอากาศยา

การศึกษา

โหลดแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ พาณิชย์และการเงิน 3-4 บริษ

พูดคุยแลกเปลี่ยน

((ชัวร์)) แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)กรมพัฒน153

อ่านก่อนสอบ+ข้อสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอา140

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) กรมพัฒนาพล119

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) กรมพัฒนาพ103

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) กรมพั126

[PDF]คุ่มือเตรียมสอบพนักงานเทคโนโลยีพลังงาน กรมพัฒนาพล138

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบพนักงานบริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัส141

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสัง110

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมพัฒนาสังคมและ117

[[ออกชัวร์]]คุ่มือสอบพนักงานพิมพ์ดีด กรมพัฒนาสังคมและสว109

โหลดแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ช่าง1-3 บริษัทท่าอากาศยานไทย จ4

โหลดแนวข้อสอบวิศวกรรมเครื่องกล 3-4 บริษัทการท่าอากาศยาน6

หนังสือสอบ แนวข้อสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง อัพเดทใหม382

(( อัพเดทใหม่ )) แนวข้อสอบ กลุ่มงานช่างเครื่องยนต์ กองบ287

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 273

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมทางหลวง328

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมทางหลวง292

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทางหลวง361

NEW UPDATE หนังสือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพินิจและ295

[[ UPDATE ]]แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานปลัดกระทรว322