ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

>>NiSit-ZonE Talk

เว็บไซต์ นิสิตโซนดอทคอม (www.nisit-zone.com) เป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกาารณ์ต่างๆ ทั้งในรั่วมหาวิทยาลัย และนอกรั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อนสามารถสมัครชิกและโพสเรื่องราวได้ไว้ในหน้าเว็บบอร์ดได้เลย
หรือแนะนำเรืองราว: 
bennisitzone@nisit-zone.com หรือ nisit-zone@hotmail.comประเด่นล่าสุด

ทั่วไป

ส้วมตัน ท่อตันพลายชุมพล เมือง พิษณุโลก โทร:098-4637842,099-4

ทั่วไป

ส้วมเต็ม สูบส้วมพลายชุมพล เมือง พิษณุโลก โทร:098-4637842,099

ทั่วไป

บริการดูดส้วมพลายชุมพล เมือง พิษณุโลก โทร:098-4637842,099-41

ทั่วไป

บริการดูดส้วมพลายชุมพล เมือง พิษณุโลก โทร:098-4637842,099-41

ทั่วไป

บริการท่อตัน สูบส้วมพลายชุมพล เมือง พิษณุโลก โทร:098-4637842

ทั่วไป

บริการสูบส้วมพลายชุมพล เมือง พิษณุโลก โทร:098-4637842,099-41

ทั่วไป

งูเหล็กท่อตันพลายชุมพล เมือง พิษณุโลก โทร:098-4637842,099-41

ทั่วไป

บริการท่อตันพลายชุมพล เมือง พิษณุโลก โทร:098-4637842,099-413

ทั่วไป

บริการสูบส้วมพลายชุมพล เมือง พิษณุโลก โทร:098-4637842,099-41

ทั่วไป

ส้วมเต็มพลายชุมพล เมือง พิษณุโลก โทร:098-4637842,099-4139944